Datakvalitet - EkWeb   Datakvalitet AS

Strukturer

Kapittelstrukturen
Avdelingsstrukturen
Eksterne referanser
Distribusjonsstrukturen

Linker direkte til noder

Kapittel 1.1
Avdeling A


Les mer om oppsett av linker i dokumentet Parametre i linker.doc

Siden du leser nå, default.htm, ligger på webserveren og bør endres av hver enkelt bedrift som bruker EKWeb slik at den tilfredsstiller bedriftens behov! Den kan og brukes som en enkel mal på hvordan en intranettside kan lages.